Tarieven

Wij kennen een laag tarief voor voorbereidende fase, een middentarief voor voorstel/planfase en hoog tarief voor de uitvoerende fase. (effectief toegepast)
Intake gesprek (kennis maken, beeld verschaffen, pré-analyse) niet berekend.

Effectief betekend: bijvoorbeeld 1.5 uur gesproken waarvan 0.5 uur over koetjes en kalfjes, dan wordt 1 uur berekend.
Of…. Ondergetekende steekt ook wat op, dan  wordt het tarief aangepast.
Of…. Er is sprake van langere intensieve begeleiding, dan geldt een aangepast tarief, afgestemd op de bedrijfssituatie en de daaraan gekoppelde (financiële) mogelijkheden.

Verder bijzondere tarieven voor training on the job met bijvoorbeeld rollenspel personeel, motivatiedag- of dagdeel.

Al dan niet met inzet van audio-visuele hulpmiddelen.

Meewerken in de bestaande situatie en overbrengen kennis en vaardigheden.

Troubleshooting; aan de zijkant meekijkend en een analyse opleveren van de gang van zaken met eventueel daaraan gekoppeld een verbeter- en begeleidingstraject.

Verder is inzet van derden mogelijk, denk hierbij aan een ergo-therapeut(e), een jurist, een accountant, horecavakmensen op specifiek terrein. Denk hierbij aan projecten voor de wat langere termijn.