Ons vette, verwende brein wordt misbruikt!!

- 2 van de 3 slaapt met de mobiel onder het kussen of op het nachtkastje

- We hebben een kortere aandachtspanne dan een goudvis

- Ons IQ daalt door continue email checken, appen, chatten

- We staan continue onder spanning!!

- We consumeren dagelijks 100.000 woorden

- We besteden net zoveel aandacht aan media als aan slaap

- We checken 14 maal per dag facebook/twitter of andere social media

- We kijken 221 keer per dag op onze telefoon, 19 a 20 keer per uur, om de drie minuten dus!!

Internet en social media zijn de fastfood voor de geest, we snacken tweets, snaaien feitjes en slurpen koppen/headlines

Raar eigenlijk, we lezen meer en weten minder, we worden oppervlakkiger en willen over alles meepraten.

Daardoor verliezen we onze eigen identiteit, worden we eenheidsworst en schamen we ons als we iets niet weten of wisten.

Daardoor verliezen we alle vormen van fatsoen, interesse, nieuwsgierigheid en openheid.

Jammer dat we niet merken dat het leven eigenlijk een stuk saaier is..............

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Het geheel

Is altijd veel meer dan de som van delen.


 

Een paardekracht

De kracht die nodig is om in 1 seconde 75 kg op te tillen tot een hoogte van 68.5 cm; het gemiddelde paard kan 10-13 paardekrachten opwekken.


 

De yard is een Angelsaksische lengtemaat.

Het eenheidssymbool is yd. Een yard is exact 91,44 centimeter en is gelijk aan 3 feet of aan 36 inches.


 

Wet van Archimedes 

Een lichaam, geheel of gedeeltelijk in vloeistof gedompeld, ondervindt een opwaardse druk, die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste hoeveelheid vloeistof.


Investeer in energie! 

De rente staat laag, energie is duur, hier een rekensommetje:

27 zonnepanalen kosten 8900 euro, subsidie 1000 euro, E.I.A. 1800 euro netto kosten: 6100 euro

stroomkosten per maand 300 euro, 3600 euro per jaar

Opbrengst panelen 60 euro per maand, 720 euro per jaar

Rente op dit moment max. 1.7%, 6100 euro x 1.7% rente is 103.70 euro

meer verdient per jaar door zonnepanelen: euro 616,30

....of los vervroegd af!!

Kijk naar de huidige rentestand voor je hyptheek en dan is de rekensom gauw gemaakt.

4, 5, 6 procent en meer betaal je momenteel voor geleend geld na alle aftrek.

....en voorkom rood staan!! Eerst verdienen, dan uitgeven is het motto!

Bankkosten voor rood staan lopen al gauw in de 7, 8 procent en soms nog duurder!

Spaarcenten gebruik je dus als buffer, je bent dan je eigen bank, kwestie van anders denken en handelen!


 

 

WANNEER WATER DRINKEN?
Veel mensen zeggen dat ze niets willen drinken voor het naar bed gaan omdat ze zullen moeten
opstaan gedurende de nacht.
HARTAANVAL EN WATER - Ik wist dit allemaal niet. Interessant.......
Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen zoveel moeten plassen ‘s nachts. Zijn antwoord:
De zwaartekracht houdt het water in het onderste gedeelte van uw lichaam wanneer je rechtstaat of
zit (de benen zwellen op). Wanneer je neerligt zoekt het onderste gedeelte van uw lichaam
evenwicht met de nieren. Dan verwijderen de nieren het water omdat het gemakkelijker gaat.
Iedereen heeft wat water nodig om de toxines uit zijn lichaam te verwijderen, maar wanneer drinkt u
best water? Dit zei mijn cardioloog:
Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam.
2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen
1 glas water 30 minuten voor elke maaltijd verbetert de spijsvertering
1 glas water voordat u een bad neemt verlaagt uw bloeddruk
1 glas water voordat u gaat slapen vermijdt een beroerte of een hartaanval
Water drinken voor het slapengaan vermijdt beenkrampen tijdens de nacht. Uw beenspieren zoeken
vocht als ze verkrampen.
ASPIRINE (Bron: Mayo kliniek)
Dr. Virend Somers is een cardioloog van de Mayo kliniek. Hij schreef een belangrijk artikel in de
magazine van het American College of Cardiology.
De meeste hartaanvallen gebeuren overdag, meestal tussen 6 u ’s morgens en de middag.
Een hartaanval ’s nachts, wanneer het hart het rustigst moet zijn, betekent date r iets ongewoons is
gebeurd. Somers en zijn collega’s proberen al tien jaar aan te tonen dat slaapapneu de schuldige is.
1. Als u elke dag een aspirine neemt, neem ze dan ‘s avonds.
De reden: aspirine heeft een “half leven” van 24 uren. Dus: als de meeste hartaanvallen in de vroege
morgen gebeuren zal de aspirine in uw lichaam het sterkst zijn.
2. Aspirine gaat zeer lang (jaren) mee in uw medicijnkastje. Wanneer ze veroudert ruikt ze naar azijn.
Waarom aspirine naast jouw bed leggen?
Behalve de pijn in de linkerarm zijn er nog symptomen van een hartaanval. Intense pijn in de kin,
nausea en veel zweten … Maar die symptomen komen minder vaak voor.
Noteer: tijdens een hartaanval kunt u GEEN pijn in de borst hebben.
Wanneer u wakker wordt door hevige pijn in de borst, slik dan direct twee aspirines met wat water.
Bel dan het noodnummer (112) en verwittig een buur of een familielid dat in de nabijheid woont.
- Zeg "hartaanval"! -Zeg dat u 2 aspirines hebt genomen. Zet u in een zetel of op een stoel dichtbij
de voordeur en wacht op hun komst. GA ZEKER NIET LIGGEN!
 

Boekhouden Onder rendabiliteit of rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen een inkomen (winst) en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn. Ten behoeve van de continuïteit van de onderneming moet op lange termijn de winst voldoende groot zijn om de vermogenverschaffers (aandeelhouders) gewenste uitkeringen in de vorm van dividend of intrest te kunnen doen. Je berekent door middel van kengetallen de rentabiliteit over het vermogen. Wij hebben de rentabiliteit van het totaal in de onderneming geïnvesteerd vermogen (RTV) berekend. Dit gaat op de volgende manier: Voor de vreemdvermogenverschaffers wordt de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen als volgt berekend: • Hierbij is Ggvv = Gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen Je kunt ook de rendabiliteit voor het eigen vermogen berekenen d.m.v.: Om na te gaan wat de invloed van een bepaalde kostenvermindering is op de rentabiliteit, kan o.a. gebruik worden gemaakt van het Du Pont Schema. Onder de solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin zij in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activaniet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de balans. Anders gezegd: "solvabiliteit" is de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Hierbij is dan de vraag aan de orde of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen. Wordt het eigen vermogen te klein, of zelfs negatief doordat er met verlies wordt gewerkt, dan zijn de vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is dan onvoldoende om kredietverschaffers en leveranciers het nodige vertrouwen te geven. Dit betekent dat bij schuldeisers van de onderneming het signaal op rood gaat: zullen zij immers straks hun vorderingen niet kunnen innen. Banken berekenen vaak een aangepaste solvabiliteitsratio; ze 'corrigeren' de jaarrekening door de realisatiewaarde te gebruiken in plaats van de boekwaarde. Er zijn namelijk bepaalde balansposten die wel voor een bepaalde waarde geboekt staan, maar dat betekent niet dat men er effectief geld voor krijgt in geval van liquidatie. Een voorbeeld van zo'n balanspost is O&O (onderzoek&ontwikkeling) en oprichtingskosten. Oprichtingskosten mag je over maximaal 5 jaar afschrijven (20%); daarom staan ze op de balans. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt de minimumnorm van de waarde tussen de 25% en 40%. Er zijn twee formules om de solvabiliteit te berekenen. Deze zijn echter wel van elkaar afgeleid. Solvabiliteit kan ook worden gemeten aan de hand van de debt ratio, waarbij men het vreemd vermogen deelt door het totaal vermogen. Als de debt ratio daalt, is de solvabiliteit verbeterd.